Kraftaliansen

Strømforsikring - Kraftalliansen

Skademeldingsskjema - Egenandelsforsikring

For å være omfattet av Strømforsikringen gjelder følgende:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder alle Forsikredes målere, samt alle målere registrert på Forsikredes ektefelle/samboer/partner.

Vi er opptatt av å yte god kundeservice og rask saksbehandling. I den anledning ber vi deg hjelpe oss å hjelpe deg – ved å fylle inn riktig og fullstendig informasjon i skadeskjemaet nedenfor.

Besvar alle punktene og send inn skjemaet snarest og senest innen 1 år etter belastet egenandel på din innbo/løsøreforsikring.

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med vår skadeavdeling per telefon 62 20 20 50.

Velg ditt kraftselskap

Informasjon om kunde

Opplysninger om ulykke/skade

kr

Informasjon om forsikringsselskap

Erklæring og fullmakt

Jeg samtykker i at Insr Claims i den grad det er nødvendig, innhenter ytterlige opplysninger fra mitt forsikringsselskap. Jeg plikter også å informere selskapet dersom det i ettertid fremkommer andre opplysninger som vil/ville ha hatt betydning for erstatningen, herunder om det mottas erstatning fra andre.